שכונות, רחובות ואתרים

ברוורמן ישראל

רחוב ברוורמן ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברחוב יטקובסקי וסופו ברחוב ברץ.

דוד ברוורמן, איש רב פעלים בתולדות פ"ת.
נמצא בשכונת כפר-גנים