שכונות, רחובות ואתרים

בס זליג

רחוב בס זליג ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברחוב יטקובסקי וסופו ברחוב יד-הבנים.

הרחוב נקרא ע"ש זליג בס, חבר פעיל בהגנה, יוזם בניית בי"ס בכפר-גנים. (1911-1958).
נמצא בשכונת כפר-גנים