אישים ומייסדים

אמיל זולא

זולא אמיל (1902-1840), מספר צרפתי, אבי האסכולה הנטוראיליסטית. במחזור הרומאנים שלו חשף זולא את פינות חייה השונות של צרפת וחזר אל הווייתן ומאווייהן של השכבות החברתיות השונות בימי מלחמה ובימי שלום. זולא מילא תפקיד היסטורי במשפט דרייפוס, כאשר סיכן את חייו למען הוכחת הצדק והרשעת הקצינים שנאשמו בעלילה.

מידע נוסף

אתרים ורחובות