שכונות, רחובות ואתרים

אמיל, זולא

רחוב אמיל זולא ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברחוב עמל.

אמיל זולא, סופר צרפתי, נודע במאבקו למען דרייפוס (1840-1902).
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף

אישים