אישים ומייסדים

עמיחי פאגלין

עמיחי פאגלין (1978-1922) נולד בת"א. בשנת 1939 הצטרף ל"הגנה", אולם כעבור שנתיים עבר לאצ"ל. בתחילת המרד (1944) השתתף בפיצוץ משרדי מחלקת העלייה בחיפה, פיצוץ משרדי מס-ההכנסה וכן בהתקפה על בניין הבולשת הבריטית ביפו. בשנת 1946 התמנה לקצין המבצעים הראשי של האצ"ל וחבר המפקדה הראשית. גם בתפקידו החדש המשיך להשתתף בפעולות נגד השלטון הבריטי. עשרות מבצעי האצ"ל היו פרי תכנונו. בעקבות פרשת "אלטלנה" נעצר, אולם הצליח לברוח מהמעצר.
בשנת 1977 התמנה ליועץ ראש הממשלה (מנחם בגין) למלחמה בטרור. היה תעשיין.

מידע נוסף

אתרים ורחובות