שכונות, רחובות ואתרים

פאגלין עמיחי

רחוב פאגלין ממוקם בשכונת כפר-גנים. תחילתו ברח' מרידור יעקב וסופו ללא מוצא.

ע"ש פאגלין עמיחי, קמב"צ האצ"ל, מפקד כיבוש יפו.

נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף