אישים ומייסדים

יוסף בוסל

בוסל יוסף (1891-1919), נולד ברוסיה. עלה ארצה בשנת 1908. היה חלוץ ופעיל בהתיישבות. בפתח-תקוה, נראה יוסף כ"בחור ליטאי רגיל", אולם במהרה ניכר ייחודו. יוסף עבד בלי הפסק במקום אחד. מכת הנדדות שאחזה בחבריו, אנשי העלייה השניה, שלטה בו פחות. בשיחות עם חבריו, היה יוסף שהעזר לפרוש בפניהם יריעה שלמה על החיים בעתיד. בשיחות אלו הוחלט על הקמת משק עצמי, שיתופי. השיחות על הגורן היו קובועת גורל. ליוסף היו תפקידים נכבדים בקבוצה: הוא היה הגזבר, מנהל חשבונות ובא כוח. מבסס דרכה הרעיונית של הקבוצה עקרונת השיתוף, אורחות החיים, החינוך המשותף ומעמד האישה - בכל התווה דרך.
בקיץ 1919 בשיט מטבריה לדגניה א', התהפכה הסירה בא שט ויוסף טע ביום, רק שלושה חודשים לאחר הולדת בתו.

מידע נוסף

אתרים ורחובות