אישים ומייסדים

דוד רזיאל

דוד רזיאל ולד בליטא בשנת 1910. בהיותו בן 3 עלתה משפחתו לארץ-ישראל. למד תורה, מתמטיקה ופילוספיה באוניברסיטה העברית בירושלים. מפקד אצ"ל (1938-1941), נאסר בידי האנגלים ושוחרר בפרוץ מלחמת העולם השנייה, משהחליטה מפקדת אצ"ל על שביתת-נשק. במסגרת שיתוף פעולה עם האנגלים (1941) יצא לעירק לביצוע פעולות חבלה ואיסוף מודיעין. נהרג זם בהפצצה גרמנית. עצמותיו הועברו מקפריסין ונטמנו בהר הרצל בירושלים.

מידע נוסף

אתרים ורחובות