שכונות, רחובות ואתרים

רזיאל דוד

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' הנביאים וסופו ברח' סיני.

ע"ש דוד רזיאל, מפקד האצ"ל שנודע במחתרת בכינוי "אלוף בן ענת". נפל בשליחות למען הצבא הבריטי בעירק, במלחמת העולם השנייה. גופתו הועברה לקבורה בארץ.
נמצא בשכונת שעריה

מידע נוסף

אישים