על המוזאון

שנת הקמה: 1878

שטח שיפוט: כ-38,000 דונם

מיקום: דרום השרון. כ-12 ק"מ מזרחי לתל-אביב.

מקור השם: "ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח-תקוה" (הושע, ב' 17).

סמל העיר: מנציח את הבול העברי הראשון שהונפק בידי מר יצחק דוד גולדנהירש מפתח-תקוה בשנת 1908, ושימש בתחומי הארץ ואף נשלח לחוץ לארץ. הבול מנציח את הכתובת פתח-תקוה וערכו היה 14 פארה (מטבע תורכי).

לא ידוע עד כה מי עיצב את הבול, אך בעיצובו ניתן ביטוי לראשוניותה של פתח-תקוה.

הבול והסמל צבעונים ובמרכזם שלושה מוטיבים: מחרשה, שדות ועץ תפוזים.

המחרשה - להנצחת החריש הראשון, לסמל שעם יסודה של פתח-תקוה נתחדשה עבודת האדמה. בחנוכה תרל"ט פלחו מייסדי פתח-תקוה תלם ראשון באדמתם ובכך החלה תקופה חדשה בהתיישבות היהודית בארץ-ישראל.

שדות מוריקים - ייבוש ביצות הירקון ועיבודם לשדות מוריקים.

עץ תפוזים - מאז ניטע הפרדס הראשון בידי הרב פרומקין באחוזת לחמן, התפתח ענף חשוב זה ופתח-תקוה הפכה למושבה הגדולה והחשובה בענף ההדרים. כיבוש העבודה העברית בידי פועלי העלייה השנייה היה בפרדסי פתח-תקוה. כאן הוקמו קבוצות קטיף ואריזה ופותחו שיטות מתקדמות בכל הקשור לענף זה. בפתח-תקוה נוסד ארגון "פרדס" שאיגד את מרבית הפרדסנים בארץ. 

מספר תושבי פתח-תקוה מיום הווסדה


שנת 1878
28 תושבים

שנת 1888 
319 תושבים

שנת 1893
600 תושבים

שנת 1918
4,000 תושבים

שנת 1938 
19,000 תושבים

שנת 1948
21,900 תושבים

שנת 1950
31,800 תושבים

שנת 1955
44,800 תושבים

שנת 1961
54,000 תושבים

שנת 1972
93,000 תושבים

שנת 1975
106,800 תושבים

שנת 1980
119,800 תושבים

שנת 1981
121,700 תושבים

שנת 1982
124,000 תושבים

שנת 1983
123,900 תושבים

שנת 1984
128,000 תושבים

שנת 1985
129,300 תושבים

שנת 1986
130,700 תושבים

שנת 1987
132,100 תושבים

שנת 1988
133,600 תושבים

שנת 1989
135,400 תושבים

שנת 1990
144,000 תושבים

שנת 1991
152,465 תושבים

שנת 1992
159,630 תושבים

שנת 1993
160,493 תושבים

שנת 1994
161,969 תושבים

שנת 1995
163,629 תושבים

שנת 1996
165,693 תושבים 

שנת 1997
168,823 תושבים

שנת 1998
170,621 תושבים