תערוכות

המבנה עומד ברחוב פינסקר 11 והוכרז מבנה לשימור.

המלון של חיה שרה וישראל רבינוביץ', שהיה צנוע,  נחרט בזיכרונה של פתח תקוה של ימי העלייה השנייה כמקום אשר פתח דלתו לכל אחת ואחד שהיו זקוקים למיטה ולצלחת מרק, גם כאשר לא היו יכולים לשלם על זה. "מה לעשות, הן הוא מוכרח לאכול – אין דבר, מחר ישיג עבודה וישלם", אמרה חיה שרה שטרחה לעזור לפועלים ולפועלות הצעירים והבודדים. חסרי רכוש ועבודה, אך חדורי אידיאולוגיה סוציאליסטית הביאו מתארחי המלון החלוצים את רוח העבודה העברית והעקרונות האוניברסליים למושבה האדוקה. מעבר לכביש, ברח' פינסקר 8, פעל מלון של האח השני, שבתאי,  ונחשב "מלון לעשירים".

המלון פעל במושבה עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה.