תערוכות

הבניין עמד ברח' מונטיפיורי, מבנייתו בשנת 1889 ועד להריסתו בשנת 1957

בית הפקידות של הברון רוטשילד שימש משרדים לנציגיו שניהלו את ענייני המושבה. בסמוך למבנה הוקם בית המרקחת של הברון ואורוות לסוסים ששימשו את הפקידים ואת חקלאי המושבה. החל משנת 1901 שימש הבניין את ועד המושבה ומאוחר יותר שימש כבית המועצה. משנת 1937 עם הכרזת פתח תקוה לעיר, שכנו בו משרדי העירייה, עד להקמת בניין העירייה בשנת 1955.