תערוכות

הדגמים המוצגים נבנו על יד יוסף אלוני בשנות ה- 50 של המאה העשרים, עבור "בית נטע" - מוזאון מועצת פועלי פתח תקוה לכיבוש העבודה. הדגמים הוצגו בפתח תקוה וברחבי הארץ. בשנות ה-80 של המאה העשרים הועברו הדגמים למוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה. שאר אוספי "בית נטע" שמורים בארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני.

חידוש התערוכה, עיצוב והפקה: אורי בצון – סטודיו ליצ'ס