סיפורו של מקום

בית כנסת עולי בבל-קרול

בית הכנסת ממוקם בשכונת קרול.
נושאי משנה