סיפורו של מקום

בית כנסת לעדת הספרדים מרוקאיים-קרול-שלום אש

בית הכנסת ממוקם ברח' שלום אש בשכונת קרול.
נושאי משנה