סיפורו של מקום

בחר עמוד

בית כנסת לעדת הרומנים-קרול-רח' דיסקין

בית הכנסת ממוקם ברח' דיסקין בשכונת קרול.