סיפורו של מקום

"יום תעופה" של חברת "נתיבי אויר ארץ ישראל", שנערך בשדה פתוח בפתח-תקוה.
(5.10.1937)