סיפורו של מקום

בית כנסת תפארת שעריה (אחדות)

בית כנסת תפארת שעריה ממוקם בשכונת אחדות ברחוב קיש.
נושאי משנה