סיפורו של מקום

בית כנסת בבי"ח השרון (רח' קק"ל)

בית הכנסת ממוקם בבית-החולים השרון, שברחוב קק"ל.
בית הכנסת ממוקם באחד מחדרי בית החולים.
נושאי משנה