סיפורו של מקום

בית כנסת אוהל ציון (רח' פינסקר)

בית הכנסת אוהל ציון ממוקם ברחוב פינסקר. הוא מיועד לבני העדה הבבלית.
נושאי משנה