סיפורו של מקום

בית כנסת אחוות אחים (רח' ברכט)

בית הכנסת אחוות אחים ממוקם ברח' ברכט. הוא מיועד לבני העדה התימנית.
נושאי משנה