סיפורו של מקום

בית כנסת תפארת צבי (מחנה יהודה)

בית הכנסת תפארת צבי ממוקם במחנה יהודה. הוא מיועד לבני העדה האשכנזית.
נושאי משנה