סיפורו של מקום

בית כנסת תפילה למשה (רח' חיים עוזר)

בית הכנסת תפילה למשה ממוקם ברחוב חיים עוזר. הוא מיועד לבני מצפון אפריקה.
נושאי משנה