סיפורו של מקום

בית כנסת הר ציון (שכון בילינסון)

בית הכנסת הר-ציון ממוקם בשיכון בילינסון. הוא מיועד לבני העדה הספרדית.
נושאי משנה