סיפורו של מקום

בית כנסת עולי לוב (רח' אורלוב)

בית הכנסת עולי לוב ממוקם ברח' אורלוב. הוא מיועד לבני העדה הלובית.
נושאי משנה