סיפורו של מקום

בית כנסת היכל יונה (קרית הרב סלומון)

בית הכנסת היכל יונה ממוקם בשכונת כפר אברהם, ברחוב יונה גרין.
הרב ליבוביץ הוא רב בית הכנסת.
הוא מיועד לבני העדה האשכנזית.
נושאי משנה