סיפורו של מקום

בחר עמוד

בית כנסת ברית שלום (שכון אחדות)

בית הכנסת ברית שלום ממוקם בשכון אחדות. הוא מיועד לבני העדה מצפון אפריקה.