סיפורו של מקום

בית כנסת ברית שלום (שכון אחדות)

בית הכנסת ברית שלום ממוקם בשכון אחדות. הוא מיועד לבני העדה מצפון אפריקה.
נושאי משנה