סיפורו של מקום

בית כנסת שערי רחמים (רח' מימון)

בית הכנסת בית יעקב, שערי רמים ממוקם ברחוב מימון. הוא מיועד לבני העדה הספרדית.
נושאי משנה