סיפורו של מקום

בית כנסת שונה הלכות (רח' חובב"צ)

בית הכנסת שונה הלכות ממוקם ברחוב חובבי-ציון, הוא מיועד לבני העדה האשכנזית.
נושאי משנה