סיפורו של מקום

בית כנסת ישורון (רח' חפץ חיים)

בית הכנסת ישורון ממוקם ברחוב חפץ חיים, הוא מיועד לבני העדה האשכנזית.
נושאי משנה