סיפורו של מקום

בית כנסת נועם אלימלך (רח' הס)

בית הכנסת נעום אלימלך ממוקם ברחוב הס, הוא מיועד לזרם החסידי.
נושאי משנה