סיפורו של מקום

בית כנסת שערי רחמים (פג'ה)

בית הכנסת שערי רחמים ממוקם ברח' אחוה שבפג'ה. הוא מיועד לבני העדה הפרסית.
נושאי משנה