סיפורו של מקום

בית כנסת נהריים (רח' כצנלסון-רמת ורבר)

בית הכנסת נהריים ממוקם ברח' כצנלסון שברמת ורבר, הוא מיועד לבני העדה הבבלית.
נושאי משנה