סיפורו של מקום

בחר עמוד

בית כנסת תפארת בנימין (כפר גנים)

בית הכנסת תפארת בנימין ממוקם בכפר גנים א', מיועד לבני העדה האשכנזית.