סיפורו של מקום

בית כנסת רחוב עוזיאל (שכונת תקומה)

בית הכנסת ממוקם ברחוב עוזיאל.
נושאי משנה