סיפורו של מקום

בית כנסת יד חנה (קריית חזני)

בית הכנסת יד חנה שוכן ברחוב עוזיאל. משמש את בני העדה האשכנזית.
נושאי משנה