סיפורו של מקום

בית כנסת אגודת עזרא (קריית חזני)

בית הכנסת אגודת עזרא שוכן בקריית חזני, ברחוב יוסף קארו.
ביה"כ הוקם בשנת 1951 ומשמש את העדות הספרדיות. הבניין הורחב בשנת 1987 והוקמה קומה שניה. המבנה נבנה על אדמה של אגודת עזרא. בנה את בית הכנסת ותרם לפיתוחו גבריאל בן יעקב שחי וגר בשכונה.
נושאי משנה