סיפורו של מקום

בית כנסת אור-החיים (רחוב טולדנו- עין-גנים)

בית הכנסת אור-חיים.
נושאי משנה