סיפורו של מקום

בית כנסת ישראל צעיר (רח' קדיש לוז-רמת ורבר)

בית כנסת ישראל צעיר ממוקם ברמת ורבר ברחוב קדיש לוז.
נושאי משנה