סיפורו של מקום

בית כנסת כנסת ישראל (שיכון אחדות)

בית הכנסת כנסת ישראל ממוקם בשיכון אחדות. הוא מיועד לבני העדה האשכנזית.
נושאי משנה