סיפורו של מקום

בית כנסת (שכונת שעריה)

בית הכנסת בשכונת שעריה ממוקם ברחוב קיש.
נושאי משנה