סיפורו של מקום

בית כנסת ע"ש רבין (נוה-עוז)

בית הכנסת שבשכונת נוה עוז, נבנה בשנת 1950 על מגרש שהוקצה ע"י עיריית פתח-תקוה למטרה זו. מכיוון שלא היו אמצעים לבנייה, נתקבלה הלוואה על-שם של 20 מתפללים קבועים ומבנק הפועלים. סכום ההלואה 1000 לירות, נתן את האפשרות להתחיל בבנייה. ועד השכונה תרם 100 לירות וכן נתרמו סכומים שונים ע"י תושבי השכונה.בית הכנסת מונה מתפללים קבועים מהשכונה ומשיכון סלע.בשנת 1995 שונה שמו של בית הכנסת על-שם יצחק רבין ז"ל.
נושאי משנה