סיפורו של מקום

בית כנסת שערי שלוה (רח' השומר)

בית הכנסת שערי שלוה ממוקם ברח' השומר.
נושאי משנה