סיפורו של מקום

בחר עמוד

בית כנסת אהבת שלום (רח' ברנר)

בית כנסת - אהבת שלום.