סיפורו של מקום

בית כנסת אהבת שלום (רח' ברנר)

בית כנסת - אהבת שלום.
נושאי משנה