סיפורו של מקום

בית כנסת היכל יעקב-רמת ורבר-רח' הפלמ"ח

בית כנסת היכל יעקב.
נושאי משנה