סיפורו של מקום

אגודת בוסתן נוסדה ביום 13.5.1933 ביוזמת קבוצה של עשרה פרדסנים, שפרשו מאגודת חקלאי פתח-תקוה. בשנת קיומה הראשונה מנתה האגודה 14 חברים: פסקל פרץ, פרובלוב שלמה, מורקין נ.י., לוי יעקב, לוי יצחק, נדל אברהם, זהבי חיים, יובל אברהם, לוין יעקב, רבינזון יחזקאל, לוין יוסף. שטח הפרדסים בשנה הראשונה היה 960 דונם, והיצוא הגיע ל-65 אלף תיבות. בשנות מלחמת העולם השנייה ענף ההדרים נכנס למשבר, והיצוא כמעט פסק לחלוטין. הפעילות חודשה מיד עם תום המלחמה, ואגודת בוסתן שיקמה את עצמה. בשלושים שנות שיווק פרי הדר לאחר מלחמת העולם השנייה עד סוף שנות השבעים, ראו הפרדסנים ברכה בעמלם ומצבם היה טוב. מאז החלה נסיגה בהכנסות ובשטחי הפרדסים, ונעקרו כמאה אלף דונם פרדסי מתוך 400 אלף הדונם, שהיו קיימים בשנת 1980.

בניגוד לכלל הפרדסנות, מצליחה אגודת בוסתן לשמור על גודלה ואף לצרף לשיווק באמצעותה פרדסנים נוספים, בהם חברי מושבים וקיבוצים. האגודה מעבדת למעלה מאלפיים דונם ע"י המחלקה לעיבוד של האגודה, וזו הולכת ומתרחבת.

חברי האגודה נושאים בהתנדבות בנטל ופועלים במרץ בפיתוח האגודה, על בית האריזה שברשותה והפרדסים שבעיבודה ובפיקוחה.

מתוך: מאיר אהרוני, 1991, אישים ומעשים בפתח-תקוה והסביבה.
נושאי משנה