סיפורו של מקום

בית כנסת "תפארת ישראל" -רח' לוחמי הגיטו

בית הכנסת "תפארת ישראל" ממוקם ברח' לוחמי הגיטו, בכפר גנים.
מתחת למדרגות המובילות לעזרת הנשים, מיקמו חברי ההגנה "סליק" של נשק בלתי ליגלי.
נושאי משנה