סיפורו של מקום

בשנת 1921 התארגנה קבוצת חברות (שכללה בתוכה את המשוררת אסתר ראב ז"ל), שהגישה עזרה ראשונה לפצועי הלוחמים בקרב הגדול עם הערבים. משנת 1924 היתה הד"ר רבקה קמינסקה הרופאה של כובשי ההר, חברי "קבוצת טיטלבוים" ואחריה "קבוצת הכ"ג". ארגון המתנדבים לעזרה ראשונה (ש"ר) הוקם בשנת 1930, לאחר מאורעות תרפ"ט (1929). בתחילת פעולתו אירגן קורסים לחברי ה"הגנה" ולחברות הארגון.

הרצאותיו של ד"ר אליוטין, מייסד מד"א, רוכזו ונערכו בספר. משנת 1933 שולב מד"א ב"הגנה" כאחד משירותי העזר, בערים ובגושים. בשני בדצמבר 1936 הונח היסוד למגן דוד אדום בפתח-תקוה ע"י קבוצה קטנה של רופאים ועסקנים. כמטר בעתו בא המוסד הזה. מצד אחד מאורעות הדמים שהשתוללו בארץ והפילו קורבנות כל שעה, ומאידך התרחבה פתח-תקוה, ישובים רבים צצו מכל עבריה ואלפי תושבים חדשים
השתקעו בה. צמחה בה תעשייה ובעקבותיה רבו תאונות העבודה. תנועת הבניין הענפה, ריבוי - כלי-רכב ממונעים, והכביש הראשי המקשר את תל-אביב חיפה ועובר בטבורה של פתח-תקוה - הגדילו את מספר התאונות. מד"א נוסד בלי תקציב, ובלי שמייסדיו יכלו לחזות מראש מה יהיה יחס הציבור אל המוסד החדש.

ברם, לאחר זמן קצר של קיומו, רכש המוסד מספר גדול של חברים תומכים ומספר עצום של חברים לגדוד המתנדבים. בו בחודש הוחל בקורס הראשון. לקריאת היוזמים נענו כ-200 מבני-נוער ומבוגרים מכל הזרמים. מאין מקום נערכו השיעורים בפרוזדורים של מוסדות שונים לאור נרות. מיד לאחר זה התחיל הגדוד בפעולות "עזרה ראשונה", ללא תקציב וללא תמיכה מוסרית. עם הצורך במספר נוסף של מתנדבים, אשר יספק את דרישות המקום בצרכי התורנות, נפתח קורס לגדוד שני. גדוד זה מנה 80 איש. כתחנה ראשונה של מד"א, העירייה תרמה את הצריף הנמצא בפינת רח' חובב"צ - רוטשילד, שבו הוכנסו כל התיקונים ההכרחיים לצרכי התחנה: גרז' מתוקן, חדר תורנות, שירות טלפוני, חדר להגשת עזרה, חדר מחסן לצרכי רפואה וכל מכשירי העזרה הראשונה. נרכשה מכונית, שמראיה עורר צחוק, אך על חשבונה אפשר לזקוף מאות נפשות שניצלו ממות. במשך עשר שנים עברו קורס לעזרה ראשונה 2,000 איש; כל אלה מנצלים את ידיעותיהם שרכשו בכל מקום הימצאם: בסדנא, בבית, בשדות, ברחוב, במפעלי ספורט. מלבד זה נערכו קורסים מיוחדים לארגוני נשים, נוטרים, אנשי-בטחון, קיבוצים העוברים להתיישבות, והישובים הרחוקים מפ"ת. והוקם ארגון של רופאי מגן-דוד אדום בראשותו של ד"ר נח פלר.